جزوه بسیار با کیفیت و کامل درس دینامیک که تمام سرفصل های دینامیک را پوشش داده است و همراه با حل مثال ها و تست های فراوان در متن جزوه مثائل را به خوبی تفهیم کرده است 
دکتر رضا تیموری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و عضوگروه مولفان موسسه پارسه هستند
دینامیک
 
جزوه کنکوری
 
موسسه پارسه
 
مهندسی مکانیک
 

Vepub Can't show file.


644776
Pages
6133
Academic Notes
3274
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?