جزوه بسیار با کیفیت و کامل درس دینامیک که تمام سرفصل های دینامیک را پوشش داده است و همراه با حل مثال ها و تست های فراوان در متن جزوه مثائل را به خوبی تفهیم کرده است 
دکتر رضا تیموری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و عضوگروه مولفان موسسه پارسه هستند
دینامیک
 
جزوه کنکوری
 
موسسه پارسه
 
مهندسی مکانیک
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?