این جزوه در 42 صفحه به وسیله ی دانشجویان دکتر رضایی در کلاس های درسی ایشان تهیه گردیده است. بررسی روش های سنتز مواد سرامیکی در این جزوه مورد بحث قرار گرفته است که مطالعه آن بسیار مفید می باشد. امید است که این جزوه ارزشمند مفید واقع گردد.
دکتر رضایی از اساتید بنام و مطرح کشور در زمینه مهندسی مواد می باشند. ایشان تحصیلات دکتری خود را در سال 1377 در دانشگاه شفیلد انگلستان به پایان رساندند و در ادامه به منظور تدریس و تحقیقات علمی راهی ایران شدند.کامپوزیت های سرامیکی از تخصص های دکتر رضایی بوده که تحقیقات زیاد ایشان در این زمینه منجر به چاپ مقالات علمی در ژورنال های معتبر گردیده است
سنتز مواد سرامیکی
 
سنتز نانو مواد
 
جزوه سنتز
 
جزوه مهندسی مواد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?