فهرست مطالب بیان شده  در این جزوه به شرح زیر می باشد:- جبر خطی- دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی- توابع خاص- معادلات دیفرانسیل پاره ای- حساب تغییرات- مقدمه ای بر آمار مهندسی- بهینه سازی
دکتر خرمی شاد از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند. ایشان مدرک دکتری خود را در سال 2010 از دانشگاه Surrey انگلستان دریافت کردند و در ادامه در دانشگاه علم و صنعت ایران به فعالیت علمی - تحقیقاتی مشغول شدند. ایشان در سال 1391 به عنوان پژوهشگر برتر جوان دست یافتند.
ریاضیات مهندسی
 
جبر خطی
 
معادلات دیفرانسیل
 
توابع خاص
 
بهینه سازی
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?