این جزوه در 178 صفحه در کیفیت بسیار خوبی اسکن گردیده است. کیفیت بالای تدریس دکتر بهمردی سبب شده است که جزوات ایشان مورد پسند دانشجویان واقع شود. امید است که این جزوه با ارزش مفید واقع گردد.
دکتر بهمردی از اساتید دانشگاه الزهرا می باشند. ایشان ازاعضای هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر بوده که در رشته تخصصی آنالیز ریاضی فعالیت می نمایند. دکتر بهمردی مقالات زیادی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند.
ریاضیات مهندسی
 
جزوه ریاضیات مهندسی
 
بهترین جزوه ریاضی مهندسی
 
جزوه ریاضی مهندسی دکتر بهمردی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?