جزوه تایپ شده و کنکوری موسسه پارسه همراه با تست ها و متن های انگلیسی برای آزمون کارشناسی ارشد در اینجا فراهم شده است 
دکتر شاهرخ قاضی مرادی استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی میباشد و تالیفاتی در زمینه مهندسی مکانیک میباشند 
زبان تخصصی مکانیک
 
کنکور کارشناسی ارشد
 
مهندسی مکانیک
 
موسسه پارسه
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?