جزوه تایپ شده موسسه پارسه برای زبان عمومی در یکه فایل آماده و قابل دانلود است . جزوه پارسه برای زبان عمومی از معتبر ترین منابع برای  کنکور کارشناسی ارشد است
دکتر فرهاد ماسان مولف کتب زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برای موسسه پارسه میباشد
زیان عمومی
 
موسسه پارسه
 
کنکور کارشناسی ارشد
 
فرهاد ماسان
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?