جزوه سازه های فولادی یک و دو به وسیله ی دکتر قدرتی در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تدریس می شود. در سازه های فولادی یک مبحاثی چون معرفی فولادها،خواص مکانیکی فولادها، چگونگی بارگذاری های مختلف و ... بیان شده است. 
دکتر قدرتی از اساتید بنام کشور در حوزه مهندسی عمران می باشند. ایشان دوران تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذراندند. در ادامه به منظور تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه مگ گیل کانادا سفر کردندند و در سال 1375 موفق به اخذ درجه دکتری خود شدند. در ادامه به منظور تدریس و فعالیت های تحقیقاتی به ایران برگشته و در دانشگاه علم و صنعت مشغول شدند. دکتر قدرتی هم اکنون ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران را بر عهده دارد.
سازه های فولادی
 
آهن
 
تنش
 
تنش در سازه های فولادی
 
جوشکاری
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?