درس سازه های فولادی یک و دو در دانشگاه علم و صنعت به وسیله ی دکتر قدرتی تدریس می شود. در سازه های فولادی یک تمرکز بیشتر روی معرفی فولاد و خواص آن، تنش ها و بارگذاری ها است در صورتی که در سازه های فولادی دو تمرکز بیشتر بر روی اتصالات و استفاده از دانش به دست آمده از سازه های فولادی یک در طراحی می باشد. در این جزوه چگونگی اتصال، طراحی اتصال و میزان تنش های وارده در پیچ ها و جوش ها بیان شده است همچنین مبحث بازرسی جوش سازه های فولادی بیان شده است. امید است که این جزوه غنی مفید واقع گردد
دکتر قدرتی از اساتید بنام کشور در حوزه مهندسی عمران می باشند. ایشان دوران تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذراندند. در ادامه به منظور تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه مگ گیل کانادا سفر کردندند و در سال 1375 موفق به اخذ درجه دکتری خود شدند. در ادامه به منظور تدریس و فعالیت های تحقیقاتی به ایران برگشته و در دانشگاه علم و صنعت مشغول شدند. دکتر قدرتی هم اکنون ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران را بر عهده دارد.
سازه های فولادی
 
بازرسی جوش
 
اتصالات
 
پیچ
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?