جزوه اسکن شده و دست نویس درس سوخت و احتراق در یک فایل آماده شده و قابل دانلود است
دکتر افشین فهیمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میباشند
سوخت و احتراق
 
مهندسی شیمی
 
مهندسی انرژی
 
فهیمی راد
 

Vepub Can't show file.


553246
Pages
4813
Academic Notes
2918
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?