این جزوه به بررسی شکل دادن فلزات می پردازد. شکل دهی یکی از گرایش های مهندسی مواد می باشد که در صنعت از جایگاه بسیار مهم و با ارزشی برخوردار می باشد. این جزوه در کیفیت بسیار بالایی تهیه گردیده است که مطالعه آن به دانشجویان مهندسی مواد توصیه می گردد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
شکل دادن فلزات
 
شکل دهی
 
جزوه شکل دهی
 
جزوه شکل دادن فلزات
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?