این جزوه به بررسی شکل دادن فلزات می پردازد. شکل دهی یکی از گرایش های مهندسی مواد می باشد که در صنعت از جایگاه بسیار مهم و با ارزشی برخوردار می باشد. این جزوه در کیفیت بسیار بالایی تهیه گردیده است که مطالعه آن به دانشجویان مهندسی مواد توصیه می گردد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
شکل دادن فلزات
 
شکل دهی
 
جزوه شکل دهی
 
جزوه شکل دادن فلزات
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?