در این تحقیق به بررسی نقش ترنج و شیوه بکارگیری آن در قالیبافی پرداخته شده است. این تحقیق کامل بوده و در قلب فرمت ورد خدمت شما دوستان عزیز ارائه می گردد. سر فصل مطالب مطرح شده در این تحقیق به صورت زیر می باشد:مقدمه ................................................................................................................................. 1 ترنج..................................................................................................................................... 3 طبیعت و خاستگاه نقوش فرش...................................................................................................14 طبقه بندی فرش‌های ایران....15 شناسایی طرح و نقش قالی.....16 بررسی نقوش قالی.....18 لچک و ترنج......19 نقش لچک و ترنج.....20 تحلیل و بررسی نظریات موجود درباره نقش لچک و ترنج......23 نقش ترنج و نقاشی....26 کمی نقاشی.... :26 طراحان نقش قالي....29 الف: كرمان....30 ج:كاشان....31 د: تبريز...32 هـ : مشهد...32 طرحهاي ايلياتي....36 اصطلاح لچك و ترنج.....37 تذهيب و خط در نقش قالي....38 نقشهخوشه...39 نقش رشيد فرخي ...:39 نقش سرام :...39 طرح حسن خاني :...40 طرح ظل السلطان :...40 نقشه گوبلن...40 نتيجه گيري....42
-
نقش ترنج
 
بررسی نقوش در قالی های ایرانی
 
قالی
 
، هنر اسلامي
 
نقش های تاریخی
 
نقش ترنج درقالیبافی
 
Vepub Can't show file

667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?