جزوه پرینت شده با کیفیت بسیار بالا که توسط موسسه پارسه تهیه شده در اینجا فراهم شده است. این جزوه مناسب کنکور و درس ترم میباشد چون تمام مطالب طراحی اجزا را پوشش داده است.
ایشان استادیار گروه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران هستنو درضمینه مهندسی مکانیک تالیفات گسترده و پژوهش های فراوانی انجام داده اند.
طراحی اجزا
 
جزوه کنکوری طراحی اجزا
 
موسسه آموزش عالی پارسه
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه علم و صنعت ایران
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?