جزوه پرینت شده با کیفیت بسیار بالا که توسط موسسه پارسه تهیه شده در اینجا فراهم شده است. این جزوه مناسب کنکور و درس ترم میباشد چون تمام مطالب طراحی اجزا را پوشش داده است.
ایشان استادیار گروه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران هستنو درضمینه مهندسی مکانیک تالیفات گسترده و پژوهش های فراوانی انجام داده اند.
طراحی اجزا
 
جزوه کنکوری طراحی اجزا
 
موسسه آموزش عالی پارسه
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه علم و صنعت ایران
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?