جزوه کامل و دست نویس درس طراحی اجزاء 1 در 108 صفحه و یک فایل آماده شده و قابل دانلود است
مهندس حامد آهنگر دارابی عضو هییت علمی دانشگاه آزاد میباشند 
طراحی اجزا 1
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی هوا فضا
 
طراحی شفت
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?