جزوه تایپ شده و بسیار با کیفیت که کلیه مباحث مربوط به درس طراحی اجزا 2 را در بر میگیرد در یک فایل 100 صفحه ای آماده شده و قابل دانلود است
دکترعباس رهی استادیار پردیس فنی شهید عباس پور دانشگاه شهید بهشتی میباشند ایشان در کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرده اند .
طراحی اجزا 2
 
مهندسی مکانیک
 
دکتر عباس رهی
 
دانشگاه شهید بهشتی
 
دانشکده فنی شهید عباس پور
 
طراحی چرخ دنده
 
طراحی یاتاقان
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?