در این تجقیق به بررسی و طراحی ارابه فرود هواپیما پرداخته شده است. این پروژه به لحاظ علمی بسیار عالی و مناسب برای پروژه های کسر خدمت می باشد. در ادامه سر فصل مطالب بیان شده آورده می شود:
سر فصل مطالببخش اول1- تاریخچه2- دوره مابین دو جنگ جهانی3- از سال 1940 به بعد4- طراحی ارابه فرود5- ارابه های فرود هواپیمای بوئینگ7376- علائم ارابه های فرود در کابین خلبان 7- ارابه فرود اصلی بوئینگ 737 8- نحوه عملکرد ارابه فرود9- سیستم هیدرولیک ارابه فرود 10- سیستم بازکنندۀ دستی (حالت اضطراری)
بخش دوممراحل طراحی و ساخت شبیه ساز ارابۀ فرود اصلی هواپیمای بوئینگ 7371- شبیه ساز ارابه فرود چیست؟2- چگونگی شبیه سازی واقعی ارابه فرود3- شبیه ساز ارابه فرود اصلی هواپیمای بوئینگ4- طراحی و ساخت بخش سازه سیمولاتور ارابه فرود5- محاسبه نیروها و تنش ها توسط نرم افزار(EMRCNISA) :6-مراحل ساخت:7- طراحی مدار هیدرولیک (بخش قدرت شبیه ساز)8-- طراحی مدار الکتریک سیمولاتور:9- 
-
هواپیما
 
ارابه فرود
 
طراحی ارابه فرود
 
ارابه فرود هواپیما
 
پروژه طراحی ارابه فرود
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?