این تحقیق به بررسی بالابرها و همچنین طراحی بالابر و انتخاب نوع جک مناسب می پردازد. از نرم افزار کتیا به منظور طراحی نیز استفاده شده است. از آنجایی که پروژه علاوه بر فاز مطالعاتی فاز عملی نیز داشته است، می توان از آن برای پروژه های کارشناسی و همچنین ارشد ستفاده کرد. این پروژه به طور کامل در فرمت ورد ارائه شده است. امید است که مفید واقع گردد.
مقدمه: به مرور زمان همراه با پيشرفت تكنولوژي و نياز به احداث ساختمانهاي مرتفع ،كارخانه هاي بزرگ و ... ، بشر براي دسترسي ، نگهداري ،تعميرات وسايل نصب شده در ارتفاعات و احداث چنين مجموعه هايي نياز به وسايلي پيدا كرد كه علاوه بر مسائل ايمني و راحتي بتوان آن را سريع و بدون تلف كردن وقت جابجا نموده و همچنين بتواند ارتفاعات مختلفي را پشتيباني نمايد ؛ از اين رو بالابرهاي مختلف توليد شده اند كه به فراخور نياز و مكان مورد استفاده، از هركدام از آنها استفاده مي شود . يكي از مهمترين مسائل در طراحي و ساخت بالابر ايمني آن است كه براي اين كار تحقيقات و محاسبات زيادي انجام پذيرفته است . محاسبه ي مركز ثقل دستگاه در حالت بحراني يكي از همين موارد مي باشد . در دنياي امروز تمامي توليد كنندگان قطعات و وسايل مختلف، براي كسب سود حاصل از فروش ، سعي بر ارائه خدمات مختلف و امكانات متعدد بر روي توليدات خود داشته و دارند . در زمينه توليد بالابر، تنظيم ارتفاعهاي مختلف به همراه آسان بودن انجام اين تغييرات ، عاملي براي ارائه مدلهاي مختلف مي باشد. يكي از مهمترين فناوريهايي كه در تغيير ارتفاع كمك مي كند ، سيستم هاي الكتروهيدروليكي مي باشد كه به كمك آن مي توان خيلي از مسائل ايمني را اجرا نمود . در فصل اول به بررسي چند مدل پر كاربرد از بالابر ها مي پردازيم . قابل ذكر مي باشد كه در معرفي اين بالابرها از توليدات شركت بالان صنعت و دنا بالابر استفاده شده است.و مي توان گفت كه مدلهاي ارائه شده نماينده بخش عمده اي از بالابرها مي باشند. در فصل دوم نقشه های بالابر آکاردئونی به ارتفاع 16 متر آورده شده است که در آن تمامی قطعات به طور کامل با اندازه گذاری، رسم گردیده است. فصل سوم ، قسمت اول محاسبات دستی بالابر می باشد، که با قرار دادن بار در دو نقطه میزان بار وارده به اعضا و تنش های حاصل شده محاسبه شده است. در قسمت دوم با در نظر گرفتن میزان نیروی مورد نیاز به همراه ضریب اطمینان، جک هیدرولیکی و پمپ با توان مورد نیاز طراحی و انتخاب شده است . در فصل چهارم جداول مورد استفاده در بخش محاسبات قرار دارد.
-
بالابر
 
طراحی بالابر
 
پروژه طراحی بالابر
 
نردبان
 
پروژه مکانیک
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?