در این تحقیق به بررسی و طراحی برند پرداخته شده است. این پایانامه به طور کامل و در قالب فرمت ورد خدمت شما دوستان عزیز ارائه می گردد. 
خلاصه ای از مقدمهبا نگاهی اجمالی به برندهای برتر دنیا و بررسی طراحی عناصر آن در می یابیم که طراحان با آگاهی از علم رنگ شناسی و قوانین حاکم در درون رنگ ها، توانسته اند بهترین تأثیر از رنگ را در برند خود ارائه دهند. رنگ محرک ترین عنصر بصری می باشد، بنابراین با استفاده صحیح از آن در برند، می توان بیشترین و مؤثرترین جذابیت بصری را در بیننده ایجاد نمود. قدرت رنگ در ایجاد تصویری مطلوب در ذهن بیننده و جهت دهی احساسات آنها به عنوان امری بدیهی به خوبی شناخته شده است. با این وجود به نظر می رسد که این مسئله امری است که هنوز در کشور ایران در هاله ای از بی توجهی قرار گرفته است ؛ به طوریکه به سختی می توان برندی را یافت که از رنگ برای انتقال اهداف خود به مخاطب استفاده کرده باشد. با بررسی این برندها می توان دریافت که اکثر رنگ های استفاده شده در برند های ایرانی یا به طور اتفاقی انتخاب شده اند، یا بر اساس رنگ برند رقیب و یا صرفاً با توجه به عامل زیبایی. البته در این بین مشاهده شده است که برخی از آنها به طور ناآگاهانه دست به ترکیباتی زده اند که به موفقیتشان کمک شایانی نموده اس
-
طراحی بهترین برند
 
طراحی بهترین برند
 
مفهوم برند
 
ترکیب رنگ
 
نقش رنگ در طراحی برند
 
پروژه طراحی برند
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?