درس های بتن 1 و 2 از درس های مهم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران می باشند. جزوه حاضر مثال های حل شده، سوالات و فرمول های مربوط به بتن یک و دو را ارائه می دهد. این جزوه مکمل جزوه های بتن بوده که استفاده آن به دانشجویان مربوطه توصیه می شود. قابل ذکر است که جزوه های بتن دکتر زاهدی روی سایت نیز بارگذاری شده است
دکتر زاهدی از اساتید بنام دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشند. ایشان در سال 1344 تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه تهران به پایان رساندند سپس به‌منظور ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری راهی انگلستان شدند و هر دو مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه لندن به پایان رساندند. ایشان بعد از اتمام تحصیلات دکتری خود در سال 1351، به تدریس و تحقیقات علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول شدند.
بتن آرمه
 
سوالات حل شده بتن
 
سازه
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?