این جزوه که در قالب پاورپونت است به بیان مباحث مربوط به طراحی هیدرولیکی سازه ها می پردازد. سرفصل های بحث شده در ذیل آمده است:1- مقدمه ای بر سد سازی و منابع آب در ایران2- فاکتورهای مناسب در نوع و انتخاب محل سد3- شناخت انواع سدها و بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها4- طراحی هیدرولیکی تخلیه کننده های تحتانی5- طراحی هیدرولیکی سازه های کنترل کننده جریان6- آشنایی با سرریزها و طراحی آنها7- مطالعه هیدرولیکی رسوب ها و کنترل آن ها در سدها8- طراحی تونل های انحراف آب
دکتر کاویانپور از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشند. تخصص ایشان در زمینه بتن و سازه بوده که مقالات زیادی را در این زمینه به چاپ رسانده اند.
طراحی سد
 
جزوه طراحی سد
 
طراحی سازه های هیدرولیکی
 
سازه
 
سازه های هیدرولیکی
 
تونل های انحراف اب
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?