این پروژه به بررسی طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت اخذ واحد در دوره های آموزشی می پردازد. پروژه به طور کامل و در فرمت ورد روی سایت قرار داده شده است لذا می توان از آن در سمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط استفاده کرد. در ادامه چکیده این پایان نامه آورده شده است. 
چکیده هدف از پروژه طراحی سیستمی نرم افزاری بوده که بتواند در امور آموزشی دانشجویان و دانشگاهیان را کمک کرده و مراحل مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد را تا جایی که ممکن است برای کاربر راحت کند. این پروژه به چهار قسمت تقسیم می­شود. مرحله اول اختصاص دارد به انجام امور مربوط بهSQL SERVER که شامل ساخت بانک­ها و جدول های مورد نیاز وAttach وDetach بانک ها در صورت لزوم است که هر یک در جای مناسب توضیح داده می شوند. در مرحله بعدی به ساخت پروژه جدید می پردازیم و شروع به ساختن و ویرایش ظاهر فرم ها می کنیم.ظاهر فرم ها را آنگونه که نیاز داریم و خواسته های پروژه را برطرف می کند به روشی که گفته می شود می سازیم. مرحله آخر اختصاص دارد به برنامه نویسی اجزای مختلف.بعد ازDouble click کردن روی هر یک از اجزای فرم به نوشتن برنامه راه انداز آن می پردازیم.
این پروژه به عنوان پایان نامه کارشناسی مهندسی پزشکی در دانشگاه علوم و تحقیقات به وسیله ی دانشجویان مهندسی پزشکی انجام گردیده است.
پایان نامه کارشناسی مهندسی پزشکی
 
طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت اخذ واحد
 
نرم افزار اخذ واحد
 
مهندسی پزشکی
 
Vepub Can't show file

667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?