این تحقیق به بیان توضیحاتی در مورد عکلاس و همچنین چگونگی گرفتن عکس جرفه ای می پردازد. این گزارش برای دانشجویان رشته عکلاسی و همچنین برای افرادی که تمایل به گرفتن عکس با کیفیت دارند مناسب می باشد. این تحقیق در قالب فرمت ورد ارائه شده است. 
-
عکاسی
 
گرفتن عکس با کیفیت
 
پروژه عکاسی
 
تصویر
 
تصویر
 
ثبت بهترین تصویر
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?