درس انجماد پیشرفته در دانشگاه علم و صنعت ایران به وسیله ی دو تن از اساتید بزرگ این دانشگاه تدریس می شود. دکتر شبستری تئوری ها مربوط به انجماد را به طور کامل تشریح می کنند و دکتر ابوطالبی در کنار مباحث تئوری به مباحثی چون توزیع جریان حرارت و شبیه سازی فرآیند انجماد می پردازند. لذا این جزوه بسیار مفید و با ارزش بوده که مطالعه آن به تمامی دانشجویان مهندسی مواد توصیه می گردد. رئوس مطالب مورد بحث به شرح زیر می باشد:- ساختار و خواص مذاب فلزات- جریان حرارت در فرآیند انجماد- جریان سیال- ترمودینامیک انجماد- سینیتیک انجماد- انجماد آلیاژها- جدایش- شبیه سازی فرآیندانجماد غیرتعادلی 
پروفسور شبستری از اساتید بنام و ارزشمند ایران در زمینه انجماد می باشند. ایشان در سال 1374 در مقطع دکتری از دانشگاه مگ گیل کانادا فارغ التحصیل شدند. دکتر شبستری بعد از کسب درجه دکتری خود به ایران بازگشته و در دانشگاه علم و صنعت ایران به تدریس و پژوهش پرداختند. دکتر شبستری از معدود اساتیدی هستند که در سن پایین به مقام استادی دست یافتند. ایشان در سال 1386 به عنوان پژوهشگر برتر مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد دست یافتند. پروفسور ابوطالبی از دیگر اساتید بزرگ و بنام دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه مگ گیل کانادا می باشند. شبیه سازی فرآیندهای مواد تخصص استاد ابوطالبی می باشد که مقالات زیادی را در این زمینه به چاپ رسانده اند. کتاب های آلیاژ سبک، متالورژی فلزات سبک و مبانی تصفیه فلزات به وسیله ی دکتر ابوطالبی به زبان فارسی تالیف گردیده است.
انجماد پیشرفته
 
جزوه انجماد
 
انجماد آلیاژها
 
ساختار فلزات
 
بهترین جزوه انجماد
 
جزوه انجماد دانشگاه علم و صنعت
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?