این پروژه به طور کامل و در فرمت PDF آپلود گردیده است. این پروژه به بررسی فونوکاردیوگرافی می پردازد که یکی از مباحث مهم در حوزه مهندسی پزشکی می باشد. این پروژه برای سسمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط یا مروری بر منابع پروژه ارشد مناسب می باشد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
قلب
 
دریچه قلب
 
فونوکاردیوگرافی
 
پروژه قلب
 
پروژه مهندسی پزشکی
 
تجهیزات مهندسی پزشکی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?