این پروژه به طور کامل و در فرمت PDF آپلود گردیده است. این پروژه به بررسی فونوکاردیوگرافی می پردازد که یکی از مباحث مهم در حوزه مهندسی پزشکی می باشد. این پروژه برای سسمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط یا مروری بر منابع پروژه ارشد مناسب می باشد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
قلب
 
دریچه قلب
 
فونوکاردیوگرافی
 
پروژه قلب
 
پروژه مهندسی پزشکی
 
تجهیزات مهندسی پزشکی
 
Vepub Can't show file

553753
Pages
4821
Academic Notes
2923
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?