این پروژه در فرمت ورد و کامل می باشد.
مقدمهوقتي كه يك سيستم توليد برق در يك حالت با ثبات و فركانس نرمال قرار دارد، توان مكانيكي كمي ورودي از محرك‌هاي اوليه به ژنراتور برابر مجموع تمام بارهاي متصل بعلاوة تمام توان از دست رفته در سيستم است. و هر گونه بهم خوردگي مهم در اين تعادل باعث تغيير فركانس مي‌شود. گردش بسيار زياد آرميچرهاي ژنراتور به عنوان منبع انرژي جنبشي عمل مي‌كند. وقتي كه توان مكانيكي ورودي به سيستم ناكافي است، آرميچرها كند مي‌شوند، و انرژي براي سيستم را فراهم مي‌كنند. برعكس وقتي كه توان ورودي زياد است، سرعت مي‌گيرند (آرميچرها) و انرژي را جذب مي‌كنند. و هر تغييري در سرعت باعث تغيير فركانس مي‌شود. ژنراتورهاي واحد بعلت تغييرات تدريجي بار تغييرات كمي را در سرعت تجربه مي‌كنند. ناظم‌ها (نظم‌دهنده‌ها) توان مكانيكي ورودي به واحدهاي توليد را تنظيم مي‌كنند تا فركانس نرمال باقي بماند. تغييرات بزرگ و ناگهاني در ظرفيت توليد در اثرات از دست دادن ژنراتور يا اتصال مهم داخلي مي‌تواند باعث عدم تعادل بسيار شديد در مقدار بار و توليد گردد كه مي‌تواند نتيجة كاهش سريع فركانس باشد. اگر ناظم‌ها و بويلرها نتوانند سريعاً عكس‌العمل نشان دهند ممكن است سيستم خسارت ببيند. پايين آمدن مقدار بار بصورت سريع و مقتضي مي‌توانند بازيابي را ممكن سازد و از خاموشي طولاني جلوگيري كند و با كمترين تأخير سرويس مشتركان را برقرار سازد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
رله كردن فركانس
 
سيستم توليد برق
 
ژنراتور
 
پروژه رله کردن فرکانس
 
رله‌كننده‌هاي فركانس ديجيتال
 
ميكروپروسسور
 
طرح كاهش بار
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?