درس مدار الکتریکی  از دروس پایه و مهم رشته مهندسی برق است. با توجه به شکل گیری مبانی پایه و اوصولی مباحث مهندسی برق در دروس پایه، درس مدار الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. این جزوه در 126 صفحه با کیفیت بالایی برای استفاده شما دانشجویان عزیز تهیه گردیده و لذا مطالعه آن به دانشجویان عزیز توصیه می گردد. 
دکتر قالیبافان از اساتید جوان و ارزشمند کشور در رشته مهندسی برق می باشند. ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج در دانشگاه علم و صنعت ایران به پایان رساندند و هم اکنون در دانشگاه صنعتی شاهرود به تدریس، پژوهش و تحقیق مشغول می باشند. ایشان در سال 95 و 96 به عنوان استاد نمونه آموزشی رشته برق در دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی گردیدند.
جزوه مدار الکتریکی
 
جزوه مدار دانشگاه صنعتی شاهرود
 
جزوات رشته مهندسی برق
 
بهترین جزوه مدار الکتریکی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?