سرعت شايد مهمترين ثروت در هزاره سوم و عصرجديد موسوم به عصر اطلاعات باشد. براي كاستن زمان پاسخگويي و بهبود انعطافپذيري، بايد شكل كاملاً جديدي از سازمان‌ها بوجود آيند. سازمانهاي مجازي كه امروزهبا سرعت بالايي در حال شكل گيري هستند مي توانند پاسخي به اين نيازهاي جديد باشند. تحولات الكترونيكي به طرق مختلف روش‌هايكسب و كار را تغيير داده است. ساختارهاي سازماني سنتي، ديگر نمي توانند با اينتحولات سازگار باشند.
سارا گودرزی فارغ التحصیل کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی می باشد که تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) و کارشناسی ارشد را در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانده است.
سازمان مجازی
 
سیستم های ارتباطی
 
تکنولوژی ارتباط
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?