جزوه کنکوری و تایپ شده درس معادلات دیفرانسیل موسسه پارسه در اینجا آماده شده و شامل تدریس کلیه مباحث درس معادلات دیفرانسیل و حل تعداد زیادی تست و مثال میباشد
<div style"text-align: right;">&nbsp;ایشان دکتری عمران هستند و تالیف کتب ریاضیات را در این موسسه &nbsp;بر عهده دارند<br></div>
معادلات دیفرانسیل
 
دکتر محمد صادق معتقدی
 
موسسه پارسه
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?