این جزوه بسیار ارزشمند در 102 صفحه گرداوری شده است که حاوی مثال های متنوعی از مطالب مربوطه می باشد. مطالعه این جزوه بسیار مفید بوده  و تسلط دانجویان را نسبت به مطالب و مباحث مقاومت مصالح افزایش می دهد لذا مطالعه آن به دانشجویان مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و مهندسی مواد پیشنهاد می گردد.
دکتر نائی از اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران می باشند. ایشان در سال 1359 تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران در دانشگاه ایالتی کانزاس آمریکا به پایان رساندند. ایشان همچنین تحصیلات ارشد خود را در این دانشگاه در رشته مهندسی عمران گرایش سازه به پایان رسانده و سپس به منظور تحصیلات دکتری خود به رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات تغییر رشته دادند. کتب و مقالات زیادی از ایشان نوشته و چاپ گردیده است.
جزوه مقاومت مصالح
 
جزوه مقاومت مصالح دانشگاه تهارن
 
بهترین جزوه مقاومت مصالح
 
جزوه دکتر نائی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?