جزوه مقاومت مصالح یک در 116 صفحه با کیفیتی مناسب در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار داده می شود. 
مهندس سیادت نژاد از مربی های دانشکده عمران می باشند. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر است: مقاومت مصالح ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران تحلیل سازه ها ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی ساز های فولادی 1 و2 و پروژه ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه مقاومت مصالح ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران تحلیل و طراحی سازها به کمک کامپیوتر ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران دینامیک ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مقاومت مصالح
 
تنش
 
کرنش
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?