جزوه درس مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران در یک فایل دراینجا آماده شده است . این جزوه توستط استاد عمران دانشگاه تهران تدریس شده است و برای رشته مکانیک هم کاربرد دارد
دکترمجید جوهر زاده استاد دانشکده عمران و شیمی دانشگاه تهران هستند ایشان استاد بازنشسته این دانشکده هستند و دروس این رشته را تدریس میکردند
مقاومت مصالح 2
 
دانشگاه تهران
 
دکتر جوهرزاده
 
مهندسی عمران
 
مهندسی مکانیک
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?