جزوه اسکن شده مقاومت 2 در دوفایل اسکن شده آماده شده و قابل استفاده برای دانشجویان رشته عمران و مکانیک میباشد
دکتر نایی تمام مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه کانزاس آمریکا طی کرده اند و در حال حاضر استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران میباشند. 
دانشگاه تهران
 
مقاومت مصالح
 
مقاومت 2
 
دکتر نائی
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی عمران
 
جزوه کنکوری مقاومت
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?