جزوه اسکن شده مقاومت 2 در دوفایل اسکن شده آماده شده و قابل استفاده برای دانشجویان رشته عمران و مکانیک میباشد
دکتر نایی تمام مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه کانزاس آمریکا طی کرده اند و در حال حاضر استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران میباشند. 
دانشگاه تهران
 
مقاومت مصالح
 
مقاومت 2
 
دکتر نائی
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی عمران
 
جزوه کنکوری مقاومت
 

Vepub Can't show file.


644776
Pages
6133
Academic Notes
3274
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?