درس انتقال مقدمه ای بر انتقال حرارت یکی از دروس اساسی مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک میباشد. که به برسی روش های انتقال گرما میپردازد.جزوه با کیفیت و خوانای دانشگاه صنعتی شریف در اینجا فراهم شده است. 
دانشجویان دانشگاه شریف
انتقال حرارت
 
مهندسی مکانیک
 
تبدیل انرژی
 
دانشگاه صنعتی شریف
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?