جزوه مهندسی ترافیک به وسیله ی دکتر شریعت تدریس شده اشت. با توجه به تخصص بالای ایشان در زمینه مهندسی ترافیک، این جزوه بسیار غنی و با ارزش می باشد. جزوه در کیفیت ببالایی برای استفاده شما دانشجویان عزیز تهیه گردیده است.
دکتر شریعت تحصیلات خود را از سال 1369 در مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و صنعت ایران شروع کرد. ایشان همچنین دو مقطع ارشد و دکتری خود را در دانشگاه علم و صنعت به پایان رساندند. دکتر شریعت در مقاطع تحصیلی خود روی موضوع مهندسی ترافیک تمرکز داشته و تز ارشد و دکتری خود را در این زمینه به پایان رساندند. کتاب مهندسی ترافیک یکی از دستاوردهای مهم تحقیقات ایشان است. دکتر شریعت بعد از اتمام دوره دکتری خود در سال 1380 در سمت استادی در دانشگاه علم و صنعت به تحقیق و پژوهش مشغول شدند. از جمله سوابق کاری ایشان می توان به موارد زیر اشاره کر: رئیس مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی ؛ دانشگاه علم و صنعت و ایران، 1388 - ادامه دارد مدیر خلاقیت های علمی دانشجویان؛ دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و ایران، 1388 - ادامه دارد مدیر فرهنگی ، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و ایران، 1390 - ادامه دارد معاونت اموزشی؛ دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و ایران، 1386 تا 1388 مدیر گروه عمران دانشگاه بین المللی چابهار در دانشگاه علم و صنعت و ایران؛ 1385 تا 1386 نماینده هیئت علمی در کمیته امداد و نجات کشور، وزارت بهداشت-اورژانس کشور، 1386 تا 1388 مشاور مرکز مدیریت بحران شهرتهران 1381 -1382 کارشناس واحد راه و راه آهن دفتر فنی متروی تهران، 1369 -1380 کارشناس شرکت مشاورین طرح هفتم 1381 -1383 مدرس و کارشناس ، شرکت فنی مهندسی نیرو 1375-1377 کارشناس ،دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1370-1372 بکارگیری تحلیل ریسک برای ارزیابی شبکه های آسیب پذیر حمل و نقل- دانشگاه علم و صنعت ایران 1382- 1384 مجری پروژه تحقیقاتی امکان سنجی بکارگیری مدیریت بحران در شبکه حمل ونقل جاده ای ایران - پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری 1383- 1385
ترافیک
 
حمل و نقل
 
برنامه ریزی شهری
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?