درس مهندسی تونل در دانشگاه علم و صنعت ایران به وسیله ی دکتر محمود احمدی نژاد تدریس می شود. این جزوه نزدیک به 60 ضفحه می باشد که به وسیله ی دانشجویان ایشان در کلاس درس نوت برداری و نوشته شده است. امید است که این جزوه ارزشمند، مفید واقع گردد. برای دانلود جزوات تمامی رشته ها از دانشگاهای معتبر به سایت www.vepub.com مراجعه کنید. 
دکتر احمدی نژاد ریئس جمهور سابق، سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه علم و صنعت به پایان رسانیدند. ایشان در سال 1376 بعد از اتمام تحصیلات دکتری خود در دانشگاه علم و صنعت به سمت استادی پذیرفته شدند. گرایش ایشان در دانشگاه برنامه ریزی حمل و نقل و ایمنی بوده که قطب علمی این گرایش را به همراه دکتر بهبهانی در دانشگاه علم و صنعت دارا می باشند.
حمل و نقل
 
تونل
 
برنامه ریزی شهری
 
مهندسی عمران
 
جزوات کلاسی دکتر احمدی نژاد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?