درس مهندسی پی در دانشگاه علم و صنعت ایران به و سییله ی دکتر رازقی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. به دلیل حجم زیاد، جزوه به دو بخش تقسیم شده و در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار داده می شود. بخش یک جزوه شامل 102 صفحه و بخش دو جزوه شامل92 صفحه می باشد. امید است که این جزوه ارزشمند مورد استفاده شما دانشجویان عزیز قرار گیرد.
دکتر رازقی دوران کارشناسی خود را در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1363 به پایان رساند. ایشان در ادامه برای ادامه تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه توکیو ژاپن سفر کردند. دکتر رازقی بعد از اتمام تحصیلات کارشناسی ارشد خود، به ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه توکیو مشغول شدند. ایشان بعد از کسب درجه دکتری خود در سال 1379 به کشور بازگشته و به تدریس و پژوهش در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول شدند. دکتر رازقی در زمان ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد از اعضای نهاد ریاست جمهوری بوده و همچنین ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری را دارا بودند.
پی - آب
 
مهندسی خاک
 
جزوه
 
مهندسی عمران
 
آب و خاک
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?