جزوه درس مکاترونیک دانشگاه تهران در دوفایل جداگانه برای دانلود آماده شده است
دکتر محمد محجوب استاد تمام دانشگاه تهران و دانش آموخته این دانشگاه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه واترو میباشند.در زمینه های مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایشان تحقیقات و تالیفات فراوانی دارند
مکاترونیک
 
دانشگاه تهران
 
جزوه مکاترونیک
 
دکتر محمد محجوب
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?