این جزوه توسط در سال 1393 به وسیله ی دانشجویان دکتر آیت اللهی در کلاس مربوط به درس مکانیک شکست نوشته شده است
دکترمجیدرضا آیت اللهی استاد پایه 25 دانشکده مهندسی مکانیک و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست موفق به کسب عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1392 گردیده و لوح تقدیر خود را از رییس جمهور دریافت نمود. دکتر آیت اللهی پس از اخذ مدرک دکترای خود از دانشگاه بریستول انگلستان، در سال 1378 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گردید. سپس در سال های 1382 و1386 به مراتب دانشیاری و استادی ارتقاء یافت. حوزه تحقیقاتی وی مکانیک جامدات با زمینه تخصصی مکانیک شکست می باشد. دکتر آیت اللهی تاکنون بیش از 110 مقاله در مجلات معتبر بین المللی (ISI)، 20 مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی، بیش از 250 مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی و 5 عنوان کتاب تخصصی تالیف نموده است. نامبرده در حال حاضر عضو هیات تحریریه سه مجله بین المللی (ISI) بوده و تاکنون برای بیش از 30 مجله ISI به داوری مقاله پرداخته است.
مکانیک شکست
 
تنش
 
ترک
 
شکست
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?