جزوه تایپ شده مکانیک محیط های پیوسته در یک فایل 35 صفحه ای  آماده دانلود میباشد . 
دکتر یزدانی عضو هیت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز میباشند.
مکانیک محیط های پیوسته
 
دانشگاه صنعتی سهند
 
مهندسی مکانیک
 
ارشد مکانیک
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?