جزوه تایپ شده مکانیک محیط های پیوسته در یک فایل 35 صفحه ای  آماده دانلود میباشد . 
دکتر یزدانی عضو هیت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز میباشند.
مکانیک محیط های پیوسته
 
دانشگاه صنعتی سهند
 
مهندسی مکانیک
 
ارشد مکانیک
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?