جزوه تایپ شده مکانیک محیط های پیوسته در یک فایل 35 صفحه ای  آماده دانلود میباشد . 
دکتر یزدانی عضو هیت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز میباشند.
مکانیک محیط های پیوسته
 
دانشگاه صنعتی سهند
 
مهندسی مکانیک
 
ارشد مکانیک
 

Vepub Can't show file.


562248
Pages
4959
Academic Notes
2995
Authors
148
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?