این جزوه در کیفیت بسیار عالی به منظور استفاده دانشجویان مهندسی مکانیک تهیه شده است. امید است که مفید واقع گردد. پیشنهادات و نقطه نظرات خود را با وی پاب در میان بگذارید
دکتر طاهری از اساتید جوان و شایسته دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشند. ایشان در سال 1375 در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی فارغ‌التحصیل شدند. ایشان ادامه تحصیلات ارشد و دکتری خود را در دانشگاه علم و صنعت به پایان رساندند. دکتر طاهری مقطع پست دکتری خود را در دانشگاه دالهوسی کانادا گذراندند و سپس به‌منظور تدریس و تحقیقات علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول شدند. فعالیت در دفتر طراحی موتور هواپیما در شرکت صها، مشاور صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر و معاون فناوری موسسه کامپوزیت ایران از جمله فعالیت‌هایی صنعتی ایشان است.
جزوه
 
محیط پیوسته
 
مکانیک
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?