کامپوزیت (ماده مرکب یاچندسازه) بصورت زیر تعریف می‌شود:ماده‌ای اطلاق می‌شود که از دو فاز ماتریس و تقویت کننده تشکیل شده باشد و از فاز دوم حداکثر به اندازه ۵ درصد استفاده شده باشد. به ترکیب ماتریس با الیاف (یا ماده تقویت کننده) زیر ۵ درصد کامپوزیت گفته می‌شود.
پروفسور شکریه ازاساتید بنام کشور در زمینه سازه های کامپوزیتی و جرء برجسته ترین اساتید مکانیک جامدات ایران هستند. استاد شکریه عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند. ایشان دوران کارشناسی را در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1364 به اتمام رساندند سپس به منظورادامه تحصیلات در مقطع ارشد و دکترا به کاندا سفر کردند و در سال 1966 از دانشگاه مک گیل تحصیلات دکتری خود را به پایان رساندند. پروفسور شکریه از سال 1375 تا کنون در دانشگاه علم و صنعت ایران به تدریس و انجام تحقیقات علمی مشغول می باشند.
مواد مرکب
 
کامپوزیت
 
تقویت کننده
 
composite
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?