این تحقیق به بررسی میکروکنترلر می پردازد که فهرست این تحقیق بیانگر چگونگی این تحقیق می باشد. این تحقیق در فرمت ورد و کامل در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده می شود.
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدارداخلی میکروکنترلر 8051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشریح پایه های میکروکنترلر پورت 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورت 0 بعنوان ورودی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقش دوگانه پورت 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورت 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورت 1 بعنوان ورودی . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . پورت 2 . . . . پورت 2 بعنوان ورودی . . . . . . . . . . نقش دوگانه پورت 2.. .. .. . . . پورت 3 . . . . شش وقفه در 8051 پایهALE-PSE-EA-RST-XTAL2-XTAL1-VSS-VCC . . ثباتهای کاربرد خاص آکومولاتور- رجیستر-SP-DPTR-…,P0-IP- SCON-SBUF-TCON-TMOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجیسترPSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . طرزکارLCD . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصیف پایه ها . . . . . . . . کدهای دستور . . . . . . . اتصالLCD به میکروکنترلرونوشتن وخواندن ازآن . . . . آدرس جایگاه اطلاعات برای نمایش برروی سلولهایLCD . . صفحه کلید وآی سی صفحه کلید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتصال صفحه کلید به میکروکنترلربودن استفاده ازآی سی صفحه کلید . . . . . . . . . . . . . . . اتصال صفحه کلید به میکروکنترلر ازطریق آی سی صفحه کلید وکدهای کلید فشرده شده . . .. . .
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
میکروکنترلر
 
مدارداخلی میکروکنترلر
 
طراحی میکروکنترلر
 
پروژه میکروکنترلر
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?