این تحقیق به بررسی  آشنایی با اجزاء لوکوموتیو و نحوه عملکرد آنها می پردازد. این پروژه به عنوان پروژه کاراموزی تهیه گردیده لذا به طور دقیق به بررسی اجزای الکتریکی - مکانیکی اجزا می پردازد. این پروژه به طور کامل و در قالب فرمت ورد ارائه می گردد.
مقدمهتوسعه سیستمهای الکترونیکی به عنوان پیچیده ترین صنعت موجود در دو دهه اخیر بسیار گسترده بوده و کاربرد آن در زمینه های کنترل سیستمهای الکترومکانیکی ، الکترو پنوماتیکی ، مدارهای قدرت و غیره روز به روز در حال افزایش است . از آنجائیکه انرژی الکتریکی به آسانی ، با بازده بالا و هزینه مناسب تولید می شود و انتقال می سابد کاربری آن در جامعه خصوصاً در صنعت در حال افزایش است . به تبع آن مدارهای الکترونیکی و کنترل کننده این تجهیزات نیز افزایش می یابند. بنابراین نیاز به مدارهای الکترونیکی با پیشرفت صنعت بیشتر احساس می شود . در این گزارش به بررسی مدارهای الکتریکی و کنترلی لوکوموتیوهای تی ام تو می پردازیم.
-
لوکوموتیو
 
لوکوموتیوهای مترو
 
مدارهای الکتریکی لوکوموتیو
 
پروژه لوکوموتیو
 
Vepub Can't show file

667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?