کتاب هیدرولوژی مهندسی دکتر بوداقپور از جمله مراجع مهم و کاربردی در زمینه هیدرولوژی مهندسی به شمار می آید که کلیه سرفصل های درس هیدرولوژی مهندسی را ارائه نموده است. این کتاب مهم و با ارزش در 81 صفحه خدمت شما دانشجویان عزیز قرار داده می شود.
دکتر بوداقپور از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشند.
هیدرولوژی مهندسی
 
کتاب هیدرولوژی
 
جزوه هیدرولوژی مهندسی
 
دکتر بوداقپور
 
هیدرولوژی مهندسی دکتر بوداقپور
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?